หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
 
สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ
บัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ ชั่วโมง Internet พร้อมเครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษ A4 สำหรับพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม

ข้อแนะนำสำหรับการลงทะเบียน คลิกดู VDO สาธิต
1. ลงทะเบียนด้วย Web Browser Internet Explorer เท่านั้น
2. ระบุข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่
     เลขที่บัตรประชาชน
     กำหนดและยืนยันรหัสผ่าน (ห้ามใช้เครื่องหมายใดๆ ยกเว้น A-Z, a-z, 0-9 มิฉะนั้นจะไม่สามารถ Log in ได้)
     ชื่อ-สกุล
     วัน-เดือน-ปี เกิด (ตรวจสอบปี พ.ศ. ให้ถูกต้องเพื่อใช้กรณีลืมรหัสผ่าน)
     ที่อยู่
     เบอร์โทรศัพท์
     Email


กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว ลืมรหัสผ่าน คลิกดู VDO สาธิต
1. กลับไปที่หน้า "Home" คลิก "ลืมรหัสผ่าน"
2. กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน
3. เลือก วัน-เดือน-ปี เกิด
4. กด "Save" หากข้อมูลข้างต้นทั้ง 2 ส่วนถูกต้อง ระบบจะขึ้นหน้าจอให้กำหนดรหัสผ่านใหม่
5. หากไม่สามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ โปรดสำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุปัญหาที่พบส่ง FAX มาที่ 02-225-2111 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-224-9730


กรณีสมัครสอบแล้ว ต้องการพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คลิกดู VDO สาธิต
1. กลับไปที่หน้า "Home"
2. Log in เข้าระบบ
3. เข้าเมนู "สถานะการชำระเงิน"
4. ที่ช่องหมายเหตุจะมี Link คลิกเพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม

              


Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:13