หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 1/2561 (20 ม.ค. 61)   • สมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561   • ประกาศคะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 12/2560   • SMART for WORK
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
ไม่มีข้อมูล

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 1/2561 (20 ม.ค. 61)
การสอบ SMART for Graduate Level  (ระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 1/2561 ใน

สมัครสอบ SMART Property Valuer (SMART-PV) ครั้งที่ 1/2561
ด้วย ศูนย์ทดสอบทักษะฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ...

SMART for WORK
การสอบ SMART for WORK คือ การทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำ...

ประกาศคะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 12/2560
คะแนน SMART for WORK ครั้งที่ 12/2560 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม...

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 4/2560 (สอบ 23 ธ.ค.60)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 4/2560เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวา...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2561 1 ม.ค. - 13 ม.ค. 61 20 ม.ค. 61
2/2561 9 เม.ย. - 21 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11053512 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:7