หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดการสอบ SMART-II เดือนมกราคม 2560   • ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2559
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2559 มธ.ศูนย์รังสิต 8 ก.พ. - 14 ก.พ. 59 28 ก.พ. 59
3/2559 มธ.ศูนย์รังสิต 4 เม.ย. - 10 เม.ย. 59 1 พ.ค. 59

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2559
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ "การทดสอบความรู้ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน"...

กำหนดการสอบ SMART-II เดือนมกราคม 2560
กำหนดการสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ซึ่งไม่แสดงในตารางกำหนดการสอบ SMART-II
ครั้ง...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2559 4 ม.ค. - 11 ม.ค. 59 16 ม.ค. 59
2/2559 22 ก.พ. - 29 ก.พ. 59 5 มี.ค. 59
3/2559 24 ต.ค. - 30 ต.ค. 59 12 พ.ย. 59
4/2559 7 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 59 24 ธ.ค. 59

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 10912033 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:8