หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • ผังสอบและรายละเอียดการสอบผู้ประเมินฯ สนามสอบ: ห้อง 201 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2559 มธ.ศูนย์รังสิต 8 ก.พ. - 14 ก.พ. 59 28 ก.พ. 59
3/2559 มธ.ศูนย์รังสิต 4 เม.ย. - 10 เม.ย. 59 1 พ.ค. 59

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผังสอบและรายละเอียดการสอบผู้ประเมินฯ สนามสอบ: ห้อง 201 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน (ชั้นสามัญ)...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2559 4 ม.ค. - 11 ม.ค. 59 16 ม.ค. 59
2/2559 22 ก.พ. - 29 ก.พ. 59 5 มี.ค. 59

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 10896388 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:11