หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-I ครั้งที่ 9/2558   • BBA Information Session for Parents at SMART-I 9/2558 - December 13, 2015   • กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 3/2558 (31 ต.ค.58)   • กำหนดการสอบ SMART-II เดือนมกราคม 2559
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 8 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 58 28 มิ.ย. 58
3/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 58 19 ก.ค. 58
4/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 3 ส.ค. - 9 ส.ค. 58 23 ส.ค. 58
5/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 7 ก.ย. - 13 ก.ย. 58 27 ก.ย. 58
6/2558 ขอนแก่น 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 58 18 ต.ค. 58
7/2558 สุราษฎร์ฯ 13 ต.ค. - 19 ต.ค. 58 8 พ.ย. 58
8/2558 เชียงใหม่ 2 พ.ย. - 8 พ.ย. 58 22 พ.ย. 58
9/2558 มธ.ศูนย์รังสิต 17 พ.ย. - 23 พ.ย. 58 13 ธ.ค. 58
1/2559 มธ.ศูนย์รังสิต 21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 58 10 ม.ค. 59

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
โปรแกรมแปลงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-I ครั้งที่ 9/2558
ศูนย์ทดสอบฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ SMART for Undergraduate Level (สำหรับปริญญาตรี)&nbs...

BBA Information Session for Parents at SMART-I 9/2558 - December 13, 2015
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี...

BBA Thammasat Open House for Admissions 2016 - December 20, 2015
BBA Thammasat Open House for Admissions 2016 will be held on Sunday, December 20, 2015, 09:00 a.m....

ประกาศคะแนน SMART-I ครั้งที่ 8/2558 (เชียงใหม่) ก่อนกำหนด
คะแนน SMART-I ครั้งที่ 8/2558 (เชียงใหม่) ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

กำหนดประกาศผลคะแนน SMART-II ครั้งที่ 3/2558 (31 ต.ค.58)
ผู้เข้าสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม...

เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรับตรง และการใช้ผลคะแนน ประจำปี 2559
เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการรับตรง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในปีการศึกษา...

กำหนดการสอบ SMART-II เดือนมกราคม 2559
กำหนดการสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) ซึ่งไม่แสดงในตารางกำหนดการสอบ SMART-II
ครั้ง...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2558 5 ม.ค. - 12 ม.ค. 58 17 ม.ค. 58
2/2558 23 มี.ค. - 29 มี.ค. 58 4 เม.ย. 58
3/2558 13 ต.ค. - 19 ต.ค. 58 31 ต.ค. 58
4/2558 30 พ.ย. - 14 ธ.ค. 58 19 ธ.ค. 58

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 10549847 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:26