หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 1/2558 (17 ม.ค. 58)   • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร SMART-II ครั้งที่ 2/2558   • กำหนดประกาศคะแนน SMART-II ครั้งที่ 1/2558 (สอบ: 17 ม.ค.57)
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
ไม่มีข้อมูล

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร SMART-II ครั้งที่ 2/2558
เดิมที่ศูนย์ทดสอบฯ ได้กำหนดการสอบ SMART-II ครั้งที่ 2/2558 (สำหรับระดับปริญญาโท) ไว้ในช่วงวันที...

กำหนดประกาศคะแนน SMART-II ครั้งที่ 1/2558 (สอบ: 17 ม.ค.57)
ผู้เข้าสอบ SMART-II ในครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 สาม...

กำหนดประกาศคะแนน SMART-I ครั้งที่ 1/2558 ก่อนกำหนด
คะแนน SMART-I ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558
ศูนย์ทดสอบฯ...

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 1/2558 (17 ม.ค. 58)
การสอบ SMART for Graduate Level  (ระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 1/2558 ใน...

กำหนดการสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท)
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทของ...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2558 5 ม.ค. - 12 ม.ค. 58 17 ม.ค. 58
2/2558 23 มี.ค. - 29 มี.ค. 58 4 เม.ย. 58

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 9686424 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:19