หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดการและผังที่นั่งสอบ SMART for Work 5/2567 (14 ก.ค. 67 เช้า)
SMART for Work (สำหรับเข้าทำงาน คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
2/2567 1 ม.ค. - 17 ม.ค. 67 28 ม.ค. 67
3/2567 4 มี.ค. - 20 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67
4/2567 1 พ.ค. - 15 พ.ค. 67 26 พ.ค. 67
5/2567 17 มิ.ย. - 3 ก.ค. 67 14 ก.ค. 67
6/2567 19 ส.ค. - 4 ก.ย. 67 15 ก.ย. 67

                                                       สมัครสอบ SMART for Work

    

การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดการและผังที่นั่งสอบ SMART for Work 5/2567 (14 ก.ค. 67 เช้า)
ศูนย์ทดสอบฯ กำหนดจัดสอบ SMART for Work ครั้งที่ 5/2567 สำหรับเข้าทำงาน โดยกำหนดการสอบ มีดังนี้
ช่วงรับ...

กำหนดการสอบ SMART-II ประจำปี 2567
SMART-II ประจำปี 2567

กำหนดการสอบ SMART for Work ประจำปี 2567
SMART for Work ประจำปี 2567

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II คลิกดูรายละเอียด)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
1/2567 1 ม.ค. - 15 ม.ค. 67 21 ม.ค. 67
2/2567 4 มี.ค. - 18 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
3/2567 6 เม.ย. - 22 เม.ย. 67 28 เม.ย. 67


ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM    MIF  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 11449949 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:9