หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-I ครั้งที่ 12/2557   • กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 4/2557 (20 ธ.ค. 57)   • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร SMART-I ครั้งที่ 1/2558 (สอบ 11 ม.ค. 58)
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2557 มธ.รังสิต 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
3/2557 มธ.รังสิต 21 เม.ย. - 27 เม.ย. 57 18 พ.ค. 57
4/2557 มธ.รังสิต 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 57 22 มิ.ย. 57
5/2557 มธ.รังสิต 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 57 20 ก.ค. 57
6/2557 มธ.รังสิต 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 57 24 ส.ค. 57
7/2557 มธ.รังสิต 25 ส.ค. - 31 ส.ค. 57 14 ก.ย. 57
8/2557 มธ.รังสิต 22 ก.ย. - 28 ก.ย. 57 12 ต.ค. 57
9/2557 สุราษฎร์ฯ 13 ต.ค. - 20 ต.ค. 57 2 พ.ย. 57
10/2557 ขอนแก่น 13 ต.ค. - 20 ต.ค. 57 16 พ.ย. 57
11/2557 เชียงใหม่ 10 พ.ย. - 16 พ.ย. 57 30 พ.ย. 57
12/2557 มธ.รังสิต 23 พ.ย. - 30 พ.ย. 57 21 ธ.ค. 57
1/2558 มธ.รังสิต 22 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 57 11 ม.ค. 58

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-II 4/2557 (20 ธ.ค. 57)
การสอบ SMART for Graduate Level  (ระดับปริญญาโท) ครั้งที่ 4/2557 ใน...

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร SMART-I ครั้งที่ 1/2558 (สอบ 11 ม.ค. 58)
เดิมที่ศูนย์ทดสอบฯ ได้กำหนดการสอบ SMART-I ครั้งที่ 1/2558 (ระดับปริญญาตรี) ไว้ในช่วงวันที่...

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-I ครั้งที่ 12/2557
ศูนย์ทดสอบฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ SMART for Undergraduate Level (สำหรับปริญญาตรี)&nbs...

กำหนดการสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท)
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทของ...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
2/2557 17 ก.พ. - 23 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57
3/2557 13 ต.ค. - 20 ต.ค. 57 25 ต.ค. 57
4/2557 8 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 57 20 ธ.ค. 57

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 9500329 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:22