หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ SMART-I
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2557 มธ.รังสิต 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
3/2557 มธ.รังสิต 21 เม.ย. - 27 เม.ย. 57 18 พ.ค. 57
4/2557 มธ.รังสิต 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 57 22 มิ.ย. 57
5/2557 มธ.รังสิต 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 57 20 ก.ค. 57
6/2557 มธ.รังสิต 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 57 24 ส.ค. 57
7/2557 มธ.รังสิต 25 ส.ค. - 31 ส.ค. 57 14 ก.ย. 57
8/2557 มธ.รังสิต 22 ก.ย. - 28 ก.ย. 57 12 ต.ค. 57
1/2558 มธ.รังสิต 17 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 57 11 ม.ค. 58

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดประกาศคะแนน SMART-I ครั้งที่ 7/2557
ผู้เข้าสอบ SMART-I ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557&nbs...

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ SMART-I
ตามที่ศูนย์ทดสอบฯ ได้กำหนดการสอบ SMART-I (ระดับปริญญาตรี) ไปแล้วนั้น เนื่องจากในช่วง...

กำหนดการสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท)
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทของ...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
2/2557 17 ก.พ. - 23 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57
3/2557 13 ต.ค. - 20 ต.ค. 57 25 ต.ค. 57
4/2557 8 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 57 20 ธ.ค. 57

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 9126816 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:123