หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ลงทะเบียน คำถามคำตอบ การติดต่อกับศูนย์ทดสอบ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด เมนูต่างๆ
  • กำหนดประกาศคะแนน SMART-II ครั้งที่ 3/2557 (สอบ: 25 ต.ค.57)   • ประกาศคะแนน SMART-I ครั้งที่ 8/2557 ก่อนกำหนด   • งดติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2557
SMART ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2557 มธ.รังสิต 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
3/2557 มธ.รังสิต 21 เม.ย. - 27 เม.ย. 57 18 พ.ค. 57
4/2557 มธ.รังสิต 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 57 22 มิ.ย. 57
5/2557 มธ.รังสิต 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 57 20 ก.ค. 57
6/2557 มธ.รังสิต 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 57 24 ส.ค. 57
7/2557 มธ.รังสิต 25 ส.ค. - 31 ส.ค. 57 14 ก.ย. 57
8/2557 มธ.รังสิต 22 ก.ย. - 28 ก.ย. 57 12 ต.ค. 57
9/2557 สุราษฎร์ฯ 13 ต.ค. - 20 ต.ค. 57 2 พ.ย. 57
10/2557 ขอนแก่น 13 ต.ค. - 20 ต.ค. 57 16 พ.ย. 57
11/2557 เชียงใหม่ 10 พ.ย. - 16 พ.ย. 57 30 พ.ย. 57
12/2557 มธ.รังสิต 10 พ.ย. - 16 พ.ย. 57 21 ธ.ค. 57
1/2558 มธ.รังสิต 17 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 57 11 ม.ค. 58

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ
ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการฯ


                                              

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งดติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2557
ด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบฯ เดินทางไปจัดการสอบ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน...

กำหนดประกาศคะแนน SMART-II ครั้งที่ 3/2557 (สอบ: 25 ต.ค.57)
ผู้เข้าสอบ SMART-II ในครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 สาม...

กำหนดการและสถานที่สอบ SMART-I ครั้งที่ 9/2557 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ SMART for Undergraduate Level (สำหรับปริญญาตรี) ครั้งที่...

แจ้งสนามสอบภูมิภาค SMART-I จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ขอนแก่น
ตามที่ศูนย์ทดสอบฯ ได้แจ้งกำหนดการสอบตามภูมิภาคต่าง ๆ ไปแล้วนั้น

ประกาศคะแนน SMART-I ครั้งที่ 8/2557 ก่อนกำหนด
คะแนน SMART-I ครั้งที่ 8/2557 ที่สอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ศูนย์ทดสอบฯ ได้ดำเนินการประม...

กำหนดการสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท)
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสอบ SMART-II (สำหรับระดับปริญญาโท) เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทของ...

SMART ระดับปริญญาโท (SMART-II)
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
2/2557 17 ก.พ. - 23 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57
3/2557 13 ต.ค. - 20 ต.ค. 57 25 ต.ค. 57
4/2557 8 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 57 20 ธ.ค. 57

ตัวอย่างข้อสอบ ตารางแจกแจงคะแนน

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (SMART-II)
MBA  MBA-HRM  MAP  MRE  MSMIS  MIM  Ph.D.
วิทยาลัยนวัตกรรม  MBE เศรษฐศาสตร์

ผู้เข้าเยี่ยมชม = 9344318 Copyright © 2005 SMART CENTER. All rights reserved.Best view 800*600 pixel, IE Browser.Online:31